Występujące obecnie niższe temperatury, po bardzo ciepłym wrześniu i początku października nie obniżają znacząco aktywności mszyc. Dopiero temperatura -6°C powoduje zahamowanie ich rozwoju.

W obecnych warunkach pogodowych przeciwko mszycom wykorzystuje się pyretrioidy na bazie lambda-cyhalotryny. W pszenicy ozimej zaaplikować można Arkan 050 CS **źródło: www.farmer.pl