Producenci

Regulamin

Regulamin

Sklep internetowy, działający pod adresem www.sklep.rudnik.agro.pl jest prowadzony przez RudnikAgro Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Pomorskiej 58, 70-812 Szczecin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000051050, NIP 499-03-49-671, REGON 331281793.

 1. Stroną dokonującą zakupów w sklepie internetowym www.sklep.rudnik.agro.pl, zwaną dalej Klientem, jest osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub przedsiębiorca, który spełnia wymagania określone w art. 28 Ustawy z dnia 8 marca 2013r. o środkach ochrony roślin, tj. posiada aktualne zaświadczenie o ukończeniu stosownego szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin (dotyczy użytkowników profesjonalnych). Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie sklepu internetowego jest właściciel sklepu RudnikAgro Sp. z o.o., zwany dalej Sprzedawcą.
 2. Zakup w sklepie internetowym www.sklep.rudnik.agro.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 3. Zakupów w Sklepie dokonać można zakładając konto poprzez rejestrację.
 4. Przedmiotem transakcji są produkty prezentowane w sklepie internetowym www.sklep.rudnik.agro.pl przez RudnikAgro Sp. z o.o. w chwili składania zamówienia.
 5. Ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 6. Cena produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia, niezależnie od zmian cen w Sklepie lub ich odwołaniu po złożeniu przez Klienta zamówienia.
 7. Ilość produktów promocyjnych jest ograniczona, dlatego realizacja takich zamówień uzależniona jest od kolejności wpłynięcia zamówienia do Sprzedawcy.
 8. Zamówienie dokonywane za pośrednictwem strony internetowej można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 16:00, w soboty, w niedziele oraz święta rozpatrywane będą następnego dnia roboczego.
 9. Zmiana zamówienia możliwa jest do czasu doręczenia zamówionych produktów przewoźnikowi.
 10. Informacje o kosztach związanych z wysłaniem przesyłki znajdują się w zakładce koszty dostawy.
 11. Dokonując zakupów w na stronie www.sklep.rudnik.agro.pl, Klient może skorzystać z następujących form płatności:

- za pobraniem - dokonując płatności za dostarczony towar bezpośrednio u przewoźnika,

- przelewem na konto - dokonując płatności za dostarczony towar bezpośrednio na konto Sprzedawcy.

 1. Zgodnie z Ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z 2 marca 2000 (Dz.U. z dnia 31 marca 2000 roku), Klient będący konsumentem ma prawo do rezygnacji z zakupu, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia produktu.
 2. Warunkiem przyjęcia zwrotu na podstawie odstąpienia od umowy jest przesłanie na adres e-mail sklep@rudnik.agro.pl lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość zawierającego informacje o numerze dokumentu zakupu, numerze zamówienia, kwocie zwrotu, numerze rachunku bankowego na który ma być zwrócona kwota oraz zwracanych produktach. W informacji zwrotnej Klient otrzyma numer zwrotu, którym należy oznaczyć paczkę ze zwracanym produktem.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. O wyniku reklamacji klient będzie informowany drogą elektroniczną lub telefonicznie.
 4. Kupujący traci uprawnienia (do żądania naprawy lub wymiany towaru na nowy albo do żądania obniżenia ceny towaru lub do odstąpienia od umowy), jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym Sprzedawcy.
 5. Wraz z rejestracją Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przechowywanie jego danych osobowych wykorzystywanych przez Sprzedawcę wyłącznie do realizacji zamówienia. Dane będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. ( Dz. U. 2002 r. nr 101 poz. 926 ze zm.)
 6. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w powyższym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów również Ustawy z dnia 12 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 poz. 271 z późn. zm.) i Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141 poz.1176).
 1. Pieniądze za dokonany zwrot zostaną przelane na wskazane w formularzu zgłoszeniowym konto bankowe lub odebrane osobiście. W przypadku zwrotu Klient zobowiązuje się do podpisania kopii faktury korygującej i odesłania jej na adres Sprzedawcy.
 2. Kupującemu będącemu przedsiębiorcą z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi zgodnie z przepisami ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny(Dz.U. Nr 16, poz. 93).
 3. Zasady odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa produkt w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą lub zawodową, z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz.1176 ze zm.) o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
 4. Sprzedawca odpowiada wobec kupującego, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania jest niezgodny z umową.
 5. Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy kupujący w chwili zawarcia umowy o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Zaloguj się

Sonda

Czy udało się Państwu dokonać zakupu?

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Zmień Język

 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie.

RUDNIK Agro - nasiona, nawozy dolistne, środki ochrony roślin. Zapraszamy

Sklep internetowy Shoper.pl